STACIONARNI SMJEŠTAJ ZA TEŠKO BOLESNE, NEPOKRETNE I POLUPOKRETNE OSOBE

  • Stalna skrb stručnog medicinskog osoblja uz primjerenu fizikalnu terapiju
  • Briga o kontrolnim specijalističkim pregledima i pregledima u bolnicama
  • Briga o medicinskoj terapiji i osobnoj higijeni
  • Dijetalna ishrana primjerena postavljenoj dijagnozi